System do zarządzania szkołą sportową

Prowadzenie kont klientów
Powiadomienia sms i e-mail
Organizacja grup zajęciowych

Miesiąc gratis bez zobowiązań

System do organizacji i zarządzania szkołą sportową

ORGANIZACJA, ROZLICZANIE I OBSŁUGA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży wydają się nie mieć końca. Rynek usług w tej dziedzinie poszerza się nieustannie, a same zajęcia są coraz bardziej wyszukane, by zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów. Możemy więc wysłać nasze pociechy już nie tylko do szkółek na zajęcia sportowe (z piłki nożnej, karate, pływania, tenisa, jazdy na rolkach, czy tańca), lecz również na warsztaty kulinarne, zajęcia plastyczne, muzyczne. I wiele, wiele innych.

Zajęcia te organizowane są przez kluby i stowarzyszenia o bardzo różnej skali działania i liczbie członków - od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy uczestników. Właściciele i menedżerowie takich klubów poza obowiązkami związanymi z przygotowaniem oferty oraz samą organizacją zajęć, muszą też zbudować cennik oraz zapewnić płynność finansową organizacji.

Wiąże się to z:

  • konstrukcją grup zajęciowych,
  • ustaleniem ceny za uczestnictwo w danej grupie w określonych cyklach (np. harmonogramach miesięcznych, kwartalnych i innych),
  • często ustaleniem poziomów rabatowych (np. zniżki dla rodzeństwa)
  • przypisaniem konkretnych uczestników do grup
  • wreszcie z kontrolą stopnia uregulowania płatności

Aspekty związane z cykliczną weryfikacją płatności oraz późniejszą windykacją są szczególnie uciążliwe dla organizatorów zajęć. Stanowią stały obowiązek na koniec okresów rozliczeniowych, co w znakomitej większości oznacza powtarzany każdego miesiąca proces żmudnego sprawdzania wpłaty po wpłacie, łączenia wpłat gotówkowych z wpłatami na konto, sumowania należności, wyliczania zaległości, opóźnień w płatnościach itd. Kolejnym krokiem jest windykacja, która wiąże się z powiadamianiem rodziców lub uczestników o zaległościach, tłumaczeniem w jaki sposób te zaległości powstały i niemiłą konfrontacją.

Jest to szczególnie uciążliwe dla organizatorów działających w szkółkach sportowych. W nienaturalny sposób piętrzą się przed nimi zadania dnia codziennego, a koniec miesiąca kojarzy się im ze śledzeniem spisów, tabel, generowaniem raportów. Jeśli dana szkółka o profilu sportowym nie zatrudnia osobnego specjalisty do tego typu działań, wówczas trener musi podzielić swoją uwagę między prowadzenie zajęć, a zajmowanie się dokumentacją. To nie jest ani łatwe dla niego ani bezpieczne dla uczestników.

System Bilok pozwala zautomatyzować wymienione wcześniej procesy. Uwalnia menedżerów i organizatorów zajęć sportowych od żmudnych obowiązków prowadzenia rozliczeń, pozwalając im tym samym skoncentrować się na rozwoju biznesu.  Bezpośrednim i najbardziej odczuwalnym efektem korzystania z systemu Bilok jest też wymierna poprawa ściągalności zobowiązań. Często zapracowani rodzice zwyczajnie zapominają o uregulowaniu należności za zajęcia. Najczęściej powiadomienie SMS lub e-mail wystarczy, by przypomnieć im o dokonaniu wpłaty.

CO TO JEST BILOK?

System Bilok Zajęcia to narzędzie dla właścicieli lub managerów firm prowadzących zajęcia grupowe, (dowolnej aktywności: szkoły językowe, zajęcia artystyczne, terapeutyczne itp.), osób prowadzących czy zarządzających szkółkami sportowymi. Bilok ułatwia, usprawnia i automatyzuje pracę organizatorów zajęć, pozwalając im w pełni skupić się na meritum ich pierwotnego zadania jakim jest organizacja czy prowadzenie zajęć.

Bilok jako narzędzie dedykowane zarządzaniu szkółką sportową

Bilok jest niezastąpionym narzędziem szczególnie do zarządzania szkółką sportową. Potrzebne dane są w zasięgu wzroku. W jednym miejscu. Jasno, przejrzyście i klarownie podane zestawienia, między którymi użytkownik przechodzi swobodnie jednym kliknięciem czy przesunięciem palca po ekranie.

Bilok przeprowadza użytkownika po każdym z etapów kontaktu z klientem. Zaczytuje formularz zgłoszeniowy ze strony, przypisuje osobę na konkretnie wybrane przez nią treningi, u danego prowadzącego, w dane dni i godziny. Koniec z przepisywaniem danych z formularza do pliku Excel. Bilok robi to automatycznie. System umożliwia wgląd i śledzenie historii wpłat i zaległości za treningi z podziałem na uczestników grup, uczestnictwa w danych treningach czy absencji, skończywszy na cennych statystykach.

Bilok umożliwia wysyłanie wiadomości i powiadomień do klientów. W przypadku szkółki sportowej użytkownik może z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować nawet kilka grup treningowych, np. o odwołaniu czy przesunięciu godziny treningów z przyczyn losowych. Nie musi już wykonywać dziesiątek żmudnych połączeń. Sprawa zostanie załatwiona jednym powiadomieniem wysyłanym do wszystkich zainteresowanych z bazy kontaktów.

ZARZĄDZANIE KLIENTAMI

System umożliwia wygodne zarządzanie bazą klientów (tzw. CRM). Pozwala na utrzymanie wszystkich kontaktów w jednym miejscu. Chodzi tu zarówno o aktualnych jak i byłych uczestników zajęć.  Mechanizm udostępnia elastyczną wyszukiwarkę oraz zestawy filtrów. Daje także szereg udogodnień, m. in. możliwość załączania plików do kontaktów oraz tworzenie notatek.

GRUPY I HARMONOGRAM OPŁAT

System umożliwia tworzenie grup zajęciowych, następnie do każdej z nich można wygenerować  harmonogram płatności, zdefiniować różne poziomy cenowe, rabaty itd. Od tej pory konta uczestników grupy zajęciowej będą obciążane kwotą w cyklu określonym w harmonogramie. Warto wspomnieć, że system Bilok pozwala na edycję takiego harmonogramu dla nadchodzących opłat i tak możemy: dodawać lub usuwać poszczególne płatności, modyfikować ich kwotę, termin itd. Możemy też zawiesić uczestnictwo i w ten sposób, nie usuwając Uczestnika z grupy, wstrzymamy generowanie należności na jego koncie. Jest to pomocne zwłaszcza w zarządzaniu szkółką sportową.

KONTA PŁATNIKÓW

System automatycznie generuje zobowiązania uczestników zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem. Pozwala na dokładny wgląd w historię wpłat i zobowiązań z uwzględnieniem informacji za co takie zobowiązanie zostało wygenerowane.

System dostarcza pełnej informacji o zobowiązaniach i wpłatach Uczestników zajęć. Dotyczy to zarówno przyjmowania wpłat gotówkowych, jak i automatycznych importów wyciągów bankowych. Każdy z Klientów ma indywidualnie przypisane konto w systemie. Konto takie zakładane jest automatycznie, kiedy dodawana jest nowa osoba z numerem telefonu, który jeszcze nie występuje wśród klientów zapisanych w bazie systemu Bilok. Od tej pory numer telefonu staje się też identyfikatorem Konta Płatnika. Jeżeli w przyszłości zostaną dodane osoby z takim samym numerem telefonu (np. dzieci z zapisanym numerem rodzica), zostaną one przypisane automatycznie do tego konta. Oznacza to, że zobowiązania  osób o tym samym numerze telefonu będą obciążały jedno, wspólne konto. Wystarczy więc, że Płatnik wpisze swój numer telefonu w opisie przelewu, a system podczas importu automatycznie zaksięguje wpłatę na jego koncie.

Funkcja ta poprawia jakość kontaktów na linii organizator – uczestnik (rodzic uczestnika)w przypadku, np. szkółki sportowej. Obie strony mają łatwość wglądu w dane , tudzież dokonywania czy śledzenia płatności.

AUTOMATYCZNY IMPORT WYCIĄGÓW BANKOWYCH

System pozwala na import transakcji z większości elektronicznych banków w Polsce. Aby zaimportować historię wpłat, należy pobrać historię rachunku w formacie csv ze strony swojego banku. Należy zalogować się do swojego banku, wybrać zakres dat w historii rachunku, na który klienci dokonują wpłat, a następnie wyeksportować plik csv i zapisać go na lokalnym dysku. Następnie, po przełączeniu się do systemu Bilok trzeba wskazać zapisany plik na dysku. Import rozpocznie się automatycznie.
Ważne: System Bilok nie ma możliwości logowania się do żadnego banku i nie przetwarza żadnych informacji ponad te, które importowane są samodzielnie z pliku historii transakcji.

POWIADOMIENIA E-MAIL / SMS

System automatycznie powiadamia o zaległościach, przypomina o zbliżającym się zobowiązaniu, wysyła podziękowania za dokonanie wpłaty.  Wysyłanie tych powiadomień jest konfigurowalne - można włączyć, bądź wyłączyć dany kanał (SMS/e-mail), ustalić warunki i powtarzalność powiadomień o zaległościach, itd. Można też tworzyć i wysyłać wiadomości do wybranych osób. Np. sms do Uczestników (lub rodziców Uczestników) wybranej  grupy zajęciowej z informacją o przełożonych zajęciach, przypomnieniu o egzaminie, badaniu lekarskim, itd. System też umożliwia wgląd w historię komunikacji. Możemy więc prześledzić każdą wysłaną wiadomość i zweryfikować kto i kiedy ją otrzymał.

Charakterystyka pracy w szkółkach sportowych nie sprzyja robieniu notatek, gdyż Uczestnicy zwyczajnie nie korzystają z zeszytów podczas zajęć Czasem trzeba zanieść do domu ważną wiadomość. System Bilok pozwala na kontakt z rodzicem Uczestnika na piśmie poprzez powiadomienia, bez obarczania pamięci samego Uczestnika.

SWSPARCIE PLIKÓW EXCEL

System Bilok umożliwia automatyczny import danych z plików formatu Excel (xlsx). Przy dużej liczbie członków klubu sportowego ta funkcja pozwala zaoszczędzić bardzo dużo czasu. W ten sposób można zrezygnować z ręcznego wprowadzania kontaktów, uczestników, można też od razu utworzyć grupy wraz z cennikami czy zaimportować członków grupy. System też umożliwia eksport danych do pliku Excel.

STATYSTYKI I POWIADOMIENIA DLA ORGANIZATORÓW ZAJĘĆ

System Bilok prezentuje kluczowe parametry takie jak sprzedaż, suma wpłat i zaległości, średni czas oczekiwania na wpłatę, liczbę grup, uczestników i wiele innych.

Informacje te wysyłane są do Organizatora zajęć w formie raportów e-mail, np. cykliczne zestawienia tygodniowe (suma zobowiązań, wpłaty, zaległości, liczba zalegających, wysłane ponaglenia, liczba aktywnych uczestników grup zajęciowych, itd.), czy też informacje o wysłanych powiadomieniach, napotkanych problemach w trakcie wysyłki, itp.

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ NA STRONĘ KLUBU

System ułatwia rejestrację zgłoszenia bezpośrednio ze strony internetowej klubu sportowego. Wystarczy skopiować fragment kodu i wkleić go na swoją stronę lub publikować unikalny link. Od tej pory zgłoszenia z formularza trafiać będą bezpośrednio do systemu Bilok i po weryfikacji automatycznie kopiować się do książki adresowej.

BILOK JEST MOBILNY

Narzędzie Bilok działa również w przeglądarkach urządzeń mobilnych. Oferuje specjalny zestaw skrótów do najważniejszych funkcji, które łatwo obsługiwać z ekranu telefonu czy też tabletu. Narzędzia te pozwalają: zapisać osobę do grupy, przyjąć wpłatę, wysłać wiadomość, sprawdzić zaległości i inne.

Bilok działa też jako usługa w chmurze.  Oznacza to, że nie jest wymagana żadna instalacja, a dostęp do narzędzia jest możliwy z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę i dostęp do Internetu. Dzięki temu system ułatwia obsługę zajęć pozalekcyjnych w szkołach i zajęć w szkółkach sportowych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wszystkie dane  przechowywane są w profesjonalnym Data Center na  zabezpieczonych serwerach. Spełnione są wszelkie wymagane polskim prawem warunki dla przetwarzania danych osobowych. System Bilok jest zgodny z wymaganiami GIODO. Podmiot odpowiedzialny: 3e Software House.

/home/tomcat/apache-tomcat-backoffice/temp